KONTAKT :

tel. + zázn.: 386 323 240
e-mail: marek.chvalkov@worldonline.cz
web: www.iSTROM.cz
(v období studentských táborů mobil: 606 445 391)

Sídlo:
Chvalkov 22, Čížkrajice,
PSČ 374 01

IČO: 407 126 30
DIČ: CZ 661017 1711
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., pobočka Trhové Sviny
Číslo účtu : 0563222379/0800
Statut firmy : fyzická osoba, plátce DPH