Péče o dřeviny

V této oblasti se specializujeme zejména na čištění, ošetřování a střešení stromových poranění a dutin . Střešení dutin provádíme vlastní technologií laminace na pevnou kostru s přírodní povrchovou úpravou. Stříšky brání přístupu vody do dutin a poranění, zároveň jsou vzdušné, pevné a trvanlivé, přičemž na stromě nepůsobí cizorodým dojmem. Technologie umožňuje i střešení tvarově složitých poranění, úžlabí apod.

Stromová dutina před a po ošetření
Před zásahem Po zásahu

Složitější střešení poranění (vlevo před závěrečnou povrchovou úpravou)
blabla blabla

Dutina na jírovci před a po ošetření
Před zásahem Po zásahu

Dále poskytujeme komplexní péči o stromovou zeleň - asanační, pěstební a odlehčovací řezy, instalaci bezpečnostních vázání a podobně. Jsme omezeni pouze používanou technologií - nepoužívání kompletní stromolezecké techniky limituje dosah pro provádění řezů asi na výšku 17 m, v místech s možností využití vysokozdvižné plošiny toto omezení neplatí. Provádíme i návrhy a dosadby dřevin, výsadby na protierozních pruzích a revitalizačních opatřeních v krajině apod.

Památná lípa v Konraticích na Novohradsku a náměstí v Borovanech
Památná lípa- Konratice Borovany

Příklady realizovaných zakázek:
Praha - Štvanice, park při příjezdu k tenisovým kurtům - ošetření a střešení dutin platanů
Investor: Úřad městské části Praha 7, realizace: 2005
Nymburk - ošetření a střešení památného jasanu v Nymburku
Investor: Městský úřad Nymburk, realizace: 2006
České Velenice, střešení 305 ks dutin - víceřadá kaštanová alej v centru města, asanační řezy
Investor: Město České Velenice (dotace SFŽP), realizace: 2004, 2003
Borovany - komplexní ošetření dřevin na náměstí a významných dřevin na Borovansku
Investor: Město Borovany, realizace: 2005, 2002
Novohradsko, komplexní ošetření rVKP "alej Svaryšov - Svébohy" a "alej k Černému lesu"
Investor: Obecní úřad Horní Stropnice (dotace PPK MŽP ČR), realizace: 2002
Jindřichohradecko, komplexní ošetření PS "Kryzánkův klen" v Kamenném Malíkově a přilehlé skupiny stromů
Investor: p. Kryzánek (dotace PPK MŽP ČR), realizace: 2006 (v jednání)
České Velenice, ošetření a střešení památného klenu
Investor: Město České Velenice (dotace PPK MŽP ČR), realizace: 2003
Novohradsko, komplexní ošetření aleje Nakolice - Vyšné (rVKP) a 30 památných stromů
Investor: Městský úřad Nové Hrady (dotace PPK MŽP ČR), realizace: 2000

Reference:
Ing. Petr Kunce, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - středisko České Budějovice
Petr Škerlecz, Městský úřad České Velenice
Ing. Pavel Kryzánek, Zemědělská agentura České Budějovice