Práce v rezervacích

V této oblasti se věnujeme praktické realizaci managementu maloplošných zvláště chráněných území přírody. První práce tohoto druhu jsme realizovali (tehdy ještě v rámci Českého svazu ochránců přírody) v roce 1990, od následujícího roku 1991 se datuje vznik STROMu jako soukromé firmy. Za dobu našeho působení jsme zajišťovali práce ve více než dvaceti rezervacích. Převážnou většinu prací zajišťujeme formou studentských letních ochranářských táborů, které pořádáme nepřetržitě od doby vzniku firmy.

PR Mokřiny u Vomáčků a PP Ohrazení (Českobudějovicko)
PR Mokřiny u Vomáčků PP Ohrazení

Příklady realizovaných prací:

Rezervace národních kategorií:
Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn (Českobudějovicko)
V rezervaci působíme od doby založení firmy po dobu přibližně 15 let, v minulých letech jsme zajišťovali ruční kosení téměř 10 hektarů mokřadních luk a rašelinišť včetně mozaikového kosení, selektivního kosení s vynecháním jedinců chráněných druhů (kosatec sibiřský, vrba rozmarýnolistá aj.).
Investor: Správa CHKO Blanský les

NPR Brouskův mlýn
NPR Brouskův mlýn jirka13.jpg(20 kb)

Národní přírodní památka Blanice (Prachaticko)
V rezervaci jsme zajišťovali detailní dočištění 150 m dlouhého úseku řeky Blanice od kusů asfaltu a betonu, které se do toku dostaly po stržení mostu při povodních v roce 2002 a při stavbě nového mostu v roce 2005. Nad pracemi dohlížel vedoucí národního záchranného programu perlorodky říční p. Jaroslav Hruška. Investor: STRABAG, a. s.
V roce 2006 jsme realizovali opravu narušených břehů Zbytinského potoka (přítoku Blanice). Použili jsme téměř zapomenutou přírodě blízkou technologii zpevnění břehu haťoštěrkovými válci.
Investor: Zemědělská vodohospodářská správa

NPR Blanice
NPR Blanice jirka15.jpg(15 kb)
Zbytinský potok
zbytiny.jpg(28 kb)

Rezervace nenárodních kategorií:
PR V Rájích, PR Dvořiště, PP Ohrazení, PP Žemlička, PP Děkanec, PP Kaliště, PP Pašínovická louka (vše Českobudějovicko). Vesměs jsme zajišťovali ruční kosení mokřadních luk a rašelinišť (s pomocí křovinořezů), včetně mozaikového kosení (PR Dvořiště, PR V Rájích, PP Žemlička), kosení s vynecháním jedinců chráněných druhů (PP Ohrazení, PP Děkanec, PP Kaliště). Dále bylo prováděno odstraňování stromových náletů, vyvrácených stromů, obnova zazemněných stok apod.
Investor: Jihočeský kraj
PR Na Mokřinách (NP a CHKO Šumava). Bylo provedeno první vyznačení nově vyhlášené přírodní rezervace.
Investor: Správa NP a CHKO Šumava
PR Mokřiny u Vomáčků (Českobudějovicko) Bylo provedeno ruční kosení mokřadních luk s odvozem pokosené hmoty. Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

PP Kaliště a PR Na Mokřinách
PP Kaliště jirka17.jpg(17 kb)

PP Slavkovické louky
jirka28.jpg(26 kb)


Reference:
Mgr. Josef Albrecht, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - středisko České Budějovice
Mgr. Zdeněk Hanč, Správa CHKO Blanský les
Robert Ouředník, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor živ. prostředí, zemědělství a lesnictví