Ing. Jiří Marek - představení

Narodil jsem se v roce 1966 ve Chvalkově v jihočeském pohraničí, kde také žiji na statku (biofarma s 12ti hektary luk), který má rodina nepřetržitě obývá nejméně od konce 18. století.

Chválkov

Jsem absolventem gymnázia, pomaturitního studia v oboru Pozemní stavby, Vysoké školy lesnické a dřevařské ve slovenském Zvolenu (1990) a studia zaměřeného na ekologickou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1998). V letech 1993 - 1995 jsem postgraduálně studoval obor Ekologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, výsledkem studia byla vědecká publikace v oboru ekologie dřevních patogenů.

Od roku 1990 pracuji profesionálně v oboru ochrany přírody a péče o stromovou zeleň jako pracovník NGO (Český svaz ochránců přírody), státní správy (Odbor životního prostředí MěÚ Trhové Sviny) a zejména jako soukromý subjekt. Od roku 1991 vlastním živnostenské oprávnění pro "poskytování služeb v oblasti ochrany přírody".

K mým mimopracovním zájmům patří cestování (zaměřené zejména na oblast jihovýchodní Asie), fotografování, psaní (jsem autorem knihy "Nenásilí - bojovat láskou" a spoluautorem knihy "Pamětí Slepičích hor"), vedení obecní kroniky, filosofie a psychologie.